CreativeTech Hunt x DNB

Trondheim / DIGS, 2 Krambugata
Norway 22 October 2019
Share on FacebookShare on Twitter

CreativeTech Hunt x DNB is a collaboration of Oslo 657, DNB, Virke and SANDS, in search of the most promising CreativeTech Startups in Norway!

We kick start the event with lunch organized by DNB, followed by inspirational posts from the stage, before firing off with pitches from CreativeTech Startups in Trondheim.

#huninvesterer:

It is said that we cannot control the world without owning it, but who really owns Norwegian companies? In Norway, we only have 20 percent female founders of joint-stock companies - and only one percent of tech entrepreneurs are women.

The fact that men dominate in arenas where new ideas are formed can potentially lead to the male challenges being the ones that are most explored.

Norway needs more female entrepreneurs. Join us for an exciting afternoon of inspiration and professional input - from both DNB and one of Trondheim's star founders.

CreativeTech Hunt:

The office community and creative hub Oslo 657, winner of 'Best Coworking Space in the Nordics', has long worked to promote and promote the creative industry in Norway. Now we want to establish CreativeTech as the new investment arena in Norway.

Are you an entrepreneur of a creative startup that leverages technology to scale? The application process to enter the stage and pitch your business is now open! Find out more, read about the amazing prizes, and search here: http://www.657.no/creative-tech-hunt/

The best of each city will be presented to business partners, investors and the Norwegian startup community, where eight lucky finalists will be invited to compete at the national conference in Oslo in early 2020 2020

--

Denne høsten vil 657 i samarbeid med DNB, Virke og SANDS legge ut på turné på jakt etter de mest lovende CreativeTech Startups i Norge!

Vi kickstarter eventet med lunsj arrangert av DNB, etterfulgt av inspirerende innlegg fra scenen, før vi fyrer løs med pitcher fra CreativeTech Startups i Trondheim.

#huninvesterer:
Det sies at vi ikke kan styre verden uten å eie den, men hvem eier egentlig norske bedrifter? I Norge har vi kun 20 prosent kvinnelige grunnleggere av aksjeselskap – og kun én prosent av tech-gründere er kvinner.

At menn dominerer på arenaer der nye idéer formes, kan potensielt føre til at de mannlige utfordringene er de som i størst grad blir utforsket.
Norge trenger flere kvinnelige gründere. Bli med på en spennende ettermiddag med inspirasjon og faglig input – både fra DNB og en av Trondheims stjernegründere.

CreativeTech Hunt:
Kontorfellesskapet og kreativ hub 657, vinner av 'Best Coworking Space in the Nordics', har lenge jobbet for å løfte og promotere kreativ næring i Norge. Nå ønsker vi å etablere CreativeTech som ny investeringsarena i Norge.

Er du gründer av en kreativ startup som utnytter teknologi til å skalere?

Søknadsprosessen for å entre scenen og pitche din bedrift er nå åpen! Finn ut mer, les om de fantastiske premiene, og søk her: http://www.657.no/creative-tech-hunt/

De beste fra hver by vil få presentere seg for bedriftspartnere, investorer og det norske startupmiljøet, hvor åtte heldige finalister vil bli invitert til å konkurrere på den nasjonale konferansen i Oslo i starten av 2020 ⚡️

Upcoming events happening in Norway Norway