Fintech - the future of credit

Stockholm / Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36
Sweden 14 March 2019
Share on FacebookShare on Twitter

Fintech - the future of credit is an event organised by media website Breakit.

The Fintech industry is baking, and one of the segments that happens most at the moment is credit and loans.

Never have there been so many niche banks offering similar products or automated services to really measure consumer credit levels. But despite an innovative and start-up industry, the financial industry as a whole suffers from tough regulations and a lack of transparency and credibility among the target group.

So how do we actually build a strong industry for future loans? And how do we get customers to stay?

To find out, we are now launching Breakit's new event Breakit Fintech - Future of credit. A half day about the digitization of the business and technology development of the loan and credit market, where you as a participant will bring you inspiration, business benefits and solid tips to take you directly to the office.

We go through:

How do you get the customer to choose your particular offer - and how do you build a credible brand?
Know your customer - how do you maximize and automate the process to find out the true creditworthiness of the customer?
“Where to play and how to win” - we take a look and look at different strategies. Which products should you have? How do other markets do?
Of course, there will also be a lot of networking with industry colleagues, fintech startups and investors.

The very first edition of Breakit Fintech - Future of credit is taking place at Epicenter in Stockholm.

Who is the event for?

Breakit Fintech - Future of credit is for those who work with business development within finance and want to get iron on how you make an automated and digitized process from first customer contact to the loan is amortized. The day also suits you as an investor or just interested in the fintech industry and wants to keep you updated on the latest developments in the market.

--

Fintech-branschen är stekhet, och ett av de segmenten som det händer allra mest på just nu är krediter och lån.

Aldrig någonsin har det funnits så många nischbanker som erbjuder liknande produkter eller automatiserade tjänster för att mäta konsumenters kreditnivå på riktigt. Men trots en nytänkande och startupkraftig bransch lider finansbranschen som helhet fortfarande av hårda regleringar och brist på transparens och trovärdighet hos målgruppen.

Så hur bygger vi egentligen en stark bransch för framtidens lån? Och hur får vi kunderna att stanna kvar? För att ta reda på det lanserar vi nu Breakits nya event Breakit Fintech – Future of credit. En halvdag om digitaliseringen av affärs- och teknikutvecklingen av lån- och kreditmarknaden där du som deltagare får med dig inspiration, affärsnytta och handfasta tips att ta med dig direkt till kontoret.

Vi går bland annat igenom:

Hur får du kunden att välja just ditt erbjudande – och hur bygger du ett trovärdigt varumärke?
Know your customer – hur maximerar och automatiserar du processen för att ta reda på den verkliga kreditvärdigheten hos kunden?
“Where to play and how to win” – vi lyfter blicken och tittar på olika strategier. Vilka produkter ska man ha? Hur gör andra marknader?
Självklart blir det även en hel del nätverkande med branschkollegor, fintech-startups och investerare.

Den allra första upplagan av Breakit Fintech – Future of credit går av stapeln på Epicenter i Stockholm.

Programmet uppdateras löpande – passa på att köpa biljetter till early bird-pris innan den sista januari (sen höjs priset)!

Vem riktar sig eventet till?

Breakit Fintech – Future of credit är för dig som jobbar med affärsutveckling inom finans och vill få järnkoll på hur du gör en automatiserad och digitaliserad process från första kundkontakt till att lånet är amorterat. Dagen passar även dig som är investerare eller bara är intresserad av fintech-branschen och vill hålla dig uppdaterad om den senaste utvecklingen på marknaden.

Find more details breakit-fintech-2019.confetti.events

Upcoming events happening in Sweden Sweden