FutureLegal 2019

Copenhagen / Talent Garden Rainmaking, 41 Danneskiold-Samsøes Allé
Denmark 28 May 2019
Share on FacebookShare on Twitter

FSR - Danish auditors are partners at FutureLegal 2019, which will take place on May 28 at 08: 30-16: 30 at Rainmaking Loft, Holmen in Copenhagen.

The digitization and the technological possibilities have moved into the legal profession and the corporate legal departments. At the same time, the LegalTech industry has begun to emerge in the same way as we saw FinTech do it about five years ago.

At FutureLegal you get the best insight into how the technological opportunities and the development in the market are best used. The conference's presentation counts as compulsory training for lawyers and course certificates are awarded. The program offers among other things:
• Service design for legal services
• The possibilities for corporate incubation
• Pitch from leading LegalTech startups
• Ethical considerations when using AI
...and much more.

The conference is aimed at IT people, lawyers, lawyers, accountants and consultants who work with or provide services or development within law or compliance.

The conference is organized by Computerworld, ComplyCloaud and CITLAW.

Members of the FSR - Danish auditors can participate at half price using the campaign code: futurehalf.

--

FSR - danske revisorer er partner på FutureLegal 2019, som finder sted den 28. maj klokken 08:30-16:30 på Rainmaking Loft, Holmen i København.

Digitaliseringen og de teknologiske muligheder er flyttet ind i advokatbranchen og hos virksomhedernes juridiske afdelinger. Samtidig er LegalTech-industrien for alvor begyndt at spire frem på samme måde, som vi så FinTech gøre det for cirka fem år siden.

På FutureLegal får du den bedste indsigt i, hvordan de teknologiske muligheder og udviklingen i markedet udnyttes bedst. Konferencens oplæg tæller som obligatorisk efteruddannelse for advokater, og der uddeles kursusbeviser. Programmet byder blandt andet på:
• Service design for juridiske ydelser
• Mulighederne for corporate incubation
• Pitch fra førende LegalTech startups
• Etiske overvejelser ved brug af AI
...og meget mere.

Konferencen henvender sig til it-folk, jurister, advokater, revisorer og konsulenter, der arbejder med eller leverer ydelser eller udvikling indenfor jura eller compliance.

Konferencen arrangeres af Computerworld, ComplyCloaud og CITLAW.

Medlemmer af FSR - danske revisorer kan deltage til halv pris ved brug af kampagnekoden: futurehalf.

8:30 AM - 9:00 AM
Registrering og morgenmad
9:00 AM - 9:35 AM
Mulighederne med "Legal Design" v/Martin Folke Vasehus, ComplyCloud og CIT Advokatfirma
9:35 AM - 10:15 AM
Fremtidens juridiske afdeling v/ Michael Reved, Danske Bank
10:15 AM - 10:30 AM
Pause
10:30 AM - 11:00 AM
LegalTech og startup-corporate engagement v/ Helene Gerholm, Rainmaking Innovation

Upcoming events happening in Denmark Denmark