Norrsken Impact Week - Impact Summit 2019

Stockholm / Norrsken Foundation, Birger Jarlsgatan 57c
Sweden 16 September 2019
Share on FacebookShare on Twitter

Dagens industri invites you to the Norrsken Impact Week 2019 at the Norrsken House on Monday, September 16.

During an afternoon we discuss Sweden's opportunities to become a world leader in the area of ​​"impact investing", ie investments in companies that help to make the world better.

Impact Summit is part of Impact Week, the Norrsken Foundation's new meeting place, which will make Stockholm the centerpiece for entrepreneurs and startups that change the future by working with the greatest global challenges of our time. On September 16-19, a series of activities are underway to create fruitful meetings between startup companies, investors and the next generation in the labor market.

Some of the program's contributors and themes at the Impact Summit on September 16:

Peter Carlsson, Founder and CEO, Northvolt: The Nordic region's largest impact investment - what does Northvolt mean for Sweden as an industrial nation?
Susanna Campbell, investor: The journey from the traditional financial industry to impact investors.
Niklas Adalberth and Erik Engellau-Nilsson, founder and CEO, Norrsken Foundation: Therefore, Sweden can become a world leader in impact investing, and so Norrsken will help to achieve the goal.

During the day we offer presentations and discussions, as well as a session with roundtables where participants get to meet the most successful impact companies in the Nordic countries to discuss:

How can smart technological innovations and conscious entrepreneurs make a difference?
What are the most interesting companies of the future in socially sustainable entrepreneurship?
What investments are needed to solve the major global societal challenges?

--

Dagens industri bjuder in till Impact Summit på Norrsken House måndagen den 16 september. Under en eftermiddag diskuterar vi Sveriges möjligheter att bli världsledande på området "impact investing", det vill säga investeringar i företag som bidrar till att göra världen bättre.

Impact Summit är en del av Impact Week, Norrsken Foundations nya mötesplats som ska göra Stockholm till medelpunkt för entreprenörer och startups som förändrar framtiden genom att arbeta med vår tids största globala utmaningar. Den 16-19 september pågår en rad aktiviteter för att skapa fruktsamma möten mellan startupbolag, investerare och nästa generation på arbetsmarknaden.

Några av programmets  medverkande och teman på Impact Summit den 16 september:

Peter Carlsson, grundare och vd, Northvolt: Nordens största impact-investering - vad betyder Northvolt för Sverige som industrination?
Susanna Campbell, investerare: Resan från den traditionella finansbranschen till impactinvesterare.
Niklas Adalberth och Erik Engellau-Nilsson, grundare respektive vd, Norrsken Foundation: Därför kan Sverige bli världsledande på impact investing, och så ska Norrsken bidra till att nå målet.
Under dagen bjuder vi på presentationer och diskussioner, samt en session med rundabordssamtal där deltagarna får möta Nordens mest framgångsrika impactföretag för att diskutera:

Hur kan smarta tekniska innovationer och medvetna entreprenörer göra skillnad?
Vilka är framtidens mest intressanta företag inom socialt hållbart entreprenörskap?
Vilka investeringar krävs för att lösa de stora globala samhällsutmaningarna?

​​Varmt välkommen! Antalet platser är begränsat, anmäl dig i god tid.

Find more details konferenser.di.se

Upcoming events happening in Sweden Sweden