Innotalk: Ready for the next plastic revolution?

Copenhagen / Mamorvej 51
Denmark 17 January 2019
Share on FacebookShare on Twitter

Global consumption of plastics has been twofold over the last 50 years, which will increase by 75 per cent. by 2030 if we do not change course. In Denmark, we burn more than half of our plastic waste, and as a country we rank lower than many of our neighbors in terms of recycling.

Come to Innotalk and hear Danish and international decision makers, opinion makers and business profiles provide input to our plastic challenges and get solutions for consumers, businesses and politicians.

TIME: Thursday, January 17, at. 09.30 - 13.30 incl. break and reception .
LOCATION: UN B yen - Marmorvej 51, 2100 Copenhagen (as all guests must undergo security tj ek , please I bring picture ID ).
Registration here no later than 10 January.
The conference is free, but there is limited number of places allocated on a first to the mill - principle.

The Innovation Fund will, in collaboration with McKinsey & Company consultancy Present a new report on how we tackle the current plastic problem, including what opportunities Denmark and Danish companies have to become a leader in circular plastic use.

--

Det globale forbrug af plast er tyvedoblet de seneste 50 år, og det vil stige med 75 pct. frem mod 2030, hvis vi ikke ændrer kurs. I Danmark forbrænder vi over halvdelen af vores plastaffald, og som land rangerer vi lavere end mange af vores naboer i forhold til genanvendelse.
Kom til Innotalk og hør danske og internationale beslutningstagere, meningsdannere og erhvervsprofiler komme med input til vores plastudfordringer og få bud på løsninger for forbrugere, virksomheder og politikere.

Torsdag den 17. januar, kl. 09.30 – 13.30 inkl. pause og reception.

Arrangement et foregår i FN Byen – Marmorvej 51, 2100 København Ø (da alle gæster skal gennemgå sikkerhedstjek, bedes I medbringe billed-id).
Deadline for tilmelding er den 10. januar.

Konferencen er gratis, men der er begrænsede antal pladser, som tildeles efter først til mølle princippet.

Innovationsfonden vil i samarbejde med konsulenthuset McKinsey & Company præsentere en ny rapport om, hvordan vi tackler det nuværende plastproblem, herunder hvilke muligheder Danmark og danske virksomheder har for at blive førende i cirkulær brug af plast.

Endeligt program følger.
Vi glæder os til at se dig!

Find more details eventbrite.com

Upcoming events happening in Denmark Denmark