Kids Island

Copenhagen / SOHO, Flæsketorvet 68,
Denmark 16 - 17 June 2018
Share on FacebookShare on Twitter

Kids Island is a creative academy for all curious kids between 9-12 years, who has an entrepreneur in the stomach. It is a free space - an island - where everything can happen and where children develop crucial skills in innovation and entrepreneurship through legendary learning.

We believe that entrepreneurship is about much more than starting a business.
It's about wondering and daring to act on an idea. And then it's about becoming aware of what's good and how to put it in play to solve small as big challenges-for the benefit of others.

Our goal is to give children courage and confidence to believe that they can actually change the world they live in and create their own future.

Kids Island weekend camp on June 16th and 17th June in collaboration with SOHO.

So if you have children between 9-12 years, send them off and we promise to give them an inspiring, fun and educational experience beyond the usual!

What happens at the camp?
The camp is built around 5 elements:

Reality-related themes - The children learn to understand their surroundings and develop ideas and prototypes that solve a real problem in their environment / local environment.

Design Thinking - We use the Design Thinking method as a basis for teaching children about innovation and entrepreneurship, of course, developed with fun exercises at children's level so everyone can join.

Physical activity - along the way there will be lots of physical movement and team-building activities to give the brain a break and the body an energy boost.

Entrepreneurial role models - The children will meet true entrepreneurs from the entrepreneurial environment, which will inspire them with their personal entrepreneurial stories.

Parental Anchorage - At the end of the camp, we invite parents to a small session where they can hear what their children have learned and how they can stimulate entrepreneurship in everyday life.
Who can participate?

All children between 9-12 years with an entrepreneur in the stomach. You do not need to know anything about entrepreneurship in advance to participate. Only one is curious, creative and open to learning and playing.

Where and when?
Date: 16th and 17th of June from. 9-15 both days.
Location: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 Copenhagen.

Price
800 DKK. The price includes:

2 day full program of playful learning in fun, inspirational and creative surroundings
Afternoon and afternoon snacks, fruits, vegetables and beverages
Possibly. return trip for visits to the "field"
External entrepreneur-inspirator
Kids Island t-shirt or superhero jacket
Diploma
Parents session

--

Kids Island er et kreativt akademi for alle nysgerrige børn mellem 9-12 år, som har en iværksætter i maven. Det er et frirum – en ø – hvor alt kan ske, og hvor børn udvikler afgørende kompetencer inden for innovation og iværksætteri gennem legende læring.

Vi tror på, at iværksætteri handler om meget mere end at starte en virksomhed.
Det handler om at undre sig og turde handle på en idé. Og så handler det om at blive bevidst omkring, hvad man er god til, og om hvordan man kan bringe det i spil til at løse små som store udfordringer – til gavn for andre.

Vores mål er at give børn mod og selvtillid til at tro på, at de faktisk kan ændre den verden de lever i og skabe deres egen fremtid.

Vi gentager succesen og afholder Kids Island weekendcamp den 16&17 juni i samarbejde med SOHO.


På Kids Island lærer vi børn om innovation og at tænke og agere som ægte iværksættere. De lærer at generere idéer på baggrund af virkelige problemstilinger, at arbejde sammen i grupper, designe prototyper, teste dem og præsentere dem for hinanden.

Men frem for alt lærer de om nysgerrighed, vedholdenhed, kreativ problemløsning og at turde tænke stort, sætte i værk – og ikke mindst fejle.

Så hvis du har børn mellem 9-12 år, så send dem afsted og vi lover at give dem en inspirerende, sjov og lærerig oplevelse ud over det sædvanlige!

Hvad sker der på campen?
Campen er bygget op omkring 5 elementer:

Virkelighedsnære temaer – børnene lærer at forstå deres omverden og udvikle idéer og prototyper, der løser et reelt problem i deres omgivelser/lokalmiljø.
Design Thinking – vi bruger metoden Design Thinking som udgangspunkt for at lære børnene om innovation og iværksætteri, selvfølgelig udviklet med sjove øvelser i børnehøjde så alle kan være med.
Fysisk aktivitet – undervejs vil der være masser af fysisk bevægelse og team-building aktiviteter til at give hjernen en pause og kroppen et energiboost.
Iværksætter-rollemodeller – børnene vil møde ægte iværksættere fra iværksættermiljøet, som vil inspirere dem med deres personlige iværksætterhistorier .
Forældreforankring – i slutningen af campen inviterer vi forældre til en lille session, hvor de kan høre om, hvad deres børn har lært, og hvordan de iøvrigt kan stimulere iværksætterlyst i hverdagen.
Hvem kan deltage?
Alle børn mellem 9-12 år med en iværksætter i maven. Man behøver ikke at vide noget om iværksætteri på forhånd for at deltage. Bare man er nysgerrig, kreativ og åben for at lære og lege.

Hvor og hvornår?
Dato: 16 & 17 juni fra kl. 9-15 begge dage.
Sted: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København.

Pris
800 DKK. Prisen inkluderer:

2 dages fuldt program med legende læring i sjove, inspirerende og kreative omgivelser
Formiddags- og eftermiddagssnacks, frugt, grønt og drikkevarer
Evt. transport tur/retur til besøg i “felten”
Ekstern iværksætter-inspirator
Kids Island t-shirt eller superheltekappe
Diplom
Forældre-session

Find more details kids-island.dk

Upcoming events happening in Denmark Denmark