NowWhat Hackathon

Stockholm / Norrsken Foundation, Birger Jarlsgatan 57c
Sweden 15 June 2018
Share on FacebookShare on Twitter

#MeToo noticed a serious social problem.

#NowWhat wants to create change - and you can join!

At #NowWhat Hackathon on Norrsken House in Stockholm we combine people
with technical skills, entrepreneurial spirit and creativity, with experts with profound skills within basic issues associated with sexual harassment and abuse.

Together, these teams will create creativity thinking, concrete solutions that really make a difference.

To ensure norm creativity and diversity in skills and perspectives we work with
curated assumption to fill the 160 exclusive places. A final list of participants will be announced in mid-May.

--

#MeToo uppmärksammade ett allvarligt samhällsproblem.
#NowWhat vill skapa förändring –
och du kan vara med!
På #NowWhat Hackathon på Norrsken
House i Stockholm kombinerar vi personer
med teknisk kompetens, entreprenörsanda och
kreativitet, med experter med djup kompetens
inom grundläggande problematik kopplat till
sexuella trakasserier och övergrepp.

Tillsammans kommer dessa team att skapanytänkande,konkreta lösningar som verkligen gör skillnad.
För att säkra normkreativitet och mångfald i
kompetens och perspektiv så arbetar vi med
kurerat antagande för att fylla de 160 exklusiva
platserna. Slutgiltig deltagarlista meddelar vi i mitten av maj.

Find more details nowwhathacks.com

Upcoming events happening in Sweden Sweden