Sting Demo Day

Stockholm / Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36
Sweden 21 January 2020
Share on FacebookShare on Twitter

On Tuesday, January 21, it is time again for Sting Demo Day, the final event for the companies that successfully completed the Sting Accelerate and Sting Incubate programs. During the morning, 18 teams will present their companies and then there is the opportunity to meet and mingle with the entrepreneurs during a good lunch.

Welcome to an inspiring morning with exciting companies and rewarding networking!

--

Tisdagen den 21 januari är det dags igen för Sting Demo Day, finaleventet för bolagen som framgångsrikt avslutat Sting Accelerate och Sting Incubate-programmen. Under förmiddagen kommer 18 team att presentera sina bolag och därefter finns möjlighet att träffa och mingla med entreprenörerna under en god lunch.

Välkommen på en inspirerande förmiddag med spännande bolag och givande nätverkande!

Find more details sting-demo-day-21jan.confetti.events

Upcoming events happening in Sweden Sweden