Swooosh - the future of transportation

Stockholm / Meeting Room, Alströmergatan 20
Sweden 5 March 2019
Share on FacebookShare on Twitter

Swooosh is an event organised by Swedish media website Breakit about the new wave of transportation means.

Electricity bikes attack on the streets, public transport is rebuilt, cars and trucks become self-driving, drones deliver goods and the technology behind all this is developing faster and faster. Never before has so much been happening in transport, travel and "mobility" (English word for movement).

But what overall trends affect the industry? Which new startups succeed - and what do they have to learn? How do the traditional companies need to act in order not to be overthrown by new challengers? How can we create a more sustainable transport system? And how do we solve the new challenges that come with new ways of transporting?

Our goal with this afternoon is to get:

Iron on the latest trends in transport, travel and mobility
Meet the hottest startups in the area
Connect contacts and network with industry colleagues
Discuss common challenges, including sustainability and social impact

Who is the day for?
Swooosh is aimed at those who run or work at a startup in transport, as well as decision makers in the business sector and the public sector who work with future travel and transport. We also welcome investors in the same area.

--

Elsparkcyklar anfaller på gatorna, kollektivtrafiken byggs om, bilar och lastbilar blir självkörande, drönare levererar varor och tekniken bakom allt detta utvecklas allt snabbare. Aldrig förut har det hänt så mycket inom transport, resor och "mobility" (engelskans ord för rörelse).

Men vilka övergripande trender påverkar branschen? Vilka nya startups lyckas – och vad har de att lära dig? Hur behöver de traditionella bolagen agera för att inte springas om av nya utmanare? Hur kan vi skapa ett mer hållbart transportsystem? Och hur löser vi de nya utmaningar som kommer med nya sätt att transporteras?

Det är frågor vi vill ta ett rejält grepp om på Breakits nya event: Swooosh! Den 5 mars på Meeting Room i Stockholm samlar vi därför alla som är nyfikna på den nya utvecklingen inom transport och resor.

Vårt mål med den här eftermiddagen är att du ska få:

Järnkoll på de senaste trenderna inom transporter, resor och mobility
Möta de hetaste startupsen på området
Knyta kontakter och nätverka med branschkollegor
Diskutera gemensamma utmaningar bland annat inom hållbarhet och samhällspåverkan
Vem riktar sig dagen till?

Breakits event Swooosh riktar sig till dig som driver eller jobbar på en startup inom transport, liksom beslutsfattare inom näringslivet och offentlig sektor som jobbar med framtidens resor och transporter. Vi välkomnar även investerare inom samma område.

Find more details swooosh-2019.confetti.events

Upcoming events happening in Sweden Sweden