Berghs Unconference Education + Innovation

Stockholm / Berghs School of Communication AB, 34 Sveavägen
Sweden 24 January 2019
Share on FacebookShare on Twitter

Welcome to spend an afternoon / evening at Berghs School of Communication and listen to teachers, innovators, facilitators and communication experts who share their knowledge.

An unconference is created by the participants themselves who share the same interest and passion for a topic. There is a simple framework for organizing speakers and flows that ensures that the participants create, change ideas, be inspired and learn in the best way.

We have booked our aula and a number of classrooms for break-out seminars during one day / evening on January 24th. 13:00 - 20:00. We will return with speakers and exact times but save the date!

If you want to talk or hold a workshop contact us at unconference@berghs.se

--

Välkommen att spendera en eftermiddag/kväll på Berghs School of Communication och lyssna på lärare, innovatörer, facilitatorer och kommunikationsexperter som delar med sig av sin kunskap.

En unconference skapas av deltagarna själva som delar samma intresse och passion för ett ämne. Det finns ett enkelt ramverk för organiserandet av talare och flöden som ser till att deltagarna skapar, byter idéer, inspireras och lär på bästa sätt.

Vi har bokat vår aula och ett antal klassrum för break-out seminarier under en dag/kväll den 24 januari. 13.00 - 20.00. Vi återkommer med talare och exakta tider men save the date!

Vill du prata eller hålla en workshop kontakta oss på unconference@berghs.se

Upcoming events happening in Sweden Sweden